ظرفشویی آاگ

بسیاری از مشتریان اظهار دارند که ماشین ظرفشویی آن ها پس از مدتی دیگر مانند روز اول ظرف ها را تمیز نمی کند.

و کیفیت شستشو را از دست داده است.

اصلی ترین علت این عیب تمیز نکردن دستگاه بویژه فیلترهای ماشین ظرفشویی می باشد.

به این منظور در ذیل به آموزش تمیز کردن فیلتر ظرفشویی آاگ را قرار داده ایم.

نمایندگی آ ا گ

ظرفشویی آاگ

خارج کردن و تمیز کردن فیلتر ها

فیلتر های کثیف منجر به کاهش کیفیت شستشو می شود.

اگرچه نگهداری در مورد این فیلتر ها تاثیر بسیار کمی دارد، اما ما توصیه می کنیم که شما در بازه هایی

این فیلتر ها را بررسی و در صورت نیاز آنها را تمیز کنید. کثیف شستن ظرفشویی آاگ – تمیز کردن فیلتر ظرفشویی آاگ

 

۱- برای خارج کردن فیلتر (A)، آن را در جهت خلاف عقربه های ساعت بپیچانید و آن را از فیلتر (B) خارج سازید.

۲- فیلتر (A) دو بخش دارد. برای باز کردن فیلتر، آنها را از هم جدا کنید.

۳- بخش ها را زیر آب به طور کامل تمیز کنید.

توصیه می گردد برای تمیز کردن و پاکسازی فیلتر حتما از مسواک استفاده کنید .

تا تمامی درزها تمیز گردد.

دقت کنید در هنگام تمیز کردن قسمت های توری پاره نشوند.

۴- دو بخش فیلتر (A) را کنار هم قرار دهید و فشار دهید.

اطمینان حاصل کنید که آنها به طور صحیحی بر هم سوار شده اند.

۵- فیلتر (B) را بردارید. تمیز کردن فیلتر ماشین ظرفشویی آاگ

۶- به طور کامل فیلتر (B) را زیر آب تمیز کنید.

۷- فیلتر (B) را در محل اولیه خود قرار دهید.

اطمینان حاصل کنید که این فیلتر به طور صحیح تحت دو راهنما (C) قرار گرفته است.

۸- فیلتر (A) را در محل خود در فیلتر (B) قرار دهید و آن را در جهت عقربه های ساعت تا زمانی که قفل شود بچرخانید.

فیلتر ظرفشویی آاگ

فیلتر ظرفشویی آاگ

ظرفشویی آاگ

به منظور ارتباط با مشاوران و یا اعزام تکنسین با گارانتیران تماس حاصل فرمایید…

۸۸۶۷۵۳۴۸-۴۹

۰۹۱۲۲۲۶۷۹۱۸

فهرست
Call Now Button45396 - 021