دسته بندی خدمات

شما وارد صفحه کلمات کلیدی شده اید .

به منظور بهره گیری از خدمات گارانتیران لطفا از منو سایت وارد صفحه دلخواه شوید و یا با شماره  های گارانتیران تماس بگیرید…

لباسشویی آب را تخلیه نمی کند لباس ها خشک نمی شود دور خشک کن نمی زند آبکشی نمی کند.

آیا می شود آب لباسشویی را بیشتر کرد آیا ریختن آب داخل لباسشویی به صورت دستی مشکل دارد

چرا فشار آب ورودی به لباسشویی کم می باشد. چرا پودر ها به صورت کامل وارد دستگاه نمی شود.

هنگام خشک کردن البسه دستگاه لرزش شدید دارد و دستگاه صدای شدیدی می دهد.

دستگاه روشن نمی شود. کار نمی کند و موتور ماشین لباسشویی چرخشی ندارد.

صفحه نمایشگر ساید بای ساید روشن نمی شود و یخچال گرم شده است .     ظرفشویی

دسته بندی خدمات

فن ساید مشکل دارد و گردش هوا ندارد. دستگاه خوب خنک نمی شود و تهویه درست ندارد.

کشوهای یخچال و ساید بای ساید جنرال الکتریک سامسونگ فریجیدر نمایندگی رسمی بوش

خشک کن لباس ها را خشک نمی کند و سرد است با اینکه فیلتر را تمیز کردیم اما باز نشد.

خرید خشک کن. خشک کن مخصوص چه مناطقی می باشد و چه کنیم که عملکرد عالی باشد.

راهنکمای استفاده از قهوه ساز – فیلتر قهوه ساز دون قهوه انواع دون قهوه مایرباخ قهوه ساز نف

دیسکل و یا همان جرمگیری چجوریه فیلم دیسکل ظرفشویی بوش قطعات ظرفشویی نف ایران

فر بوش کار نمی کند دکمه های مایکروفر بوش کار نمی کند و گرم نمی کند خیلی طول می دهد.

نصب فر توکار بوش تخصصی قطعات بوش قطعات مایکروویو بوش ایران تعمیرات نمایندگی بوش ایران

گاز بوش داغ نمیکنه شعله ها روشن نمیشه قطعات فر بوش ایران نمایندگی رسمی بوش ایران

دسته بندی خدمات

تعمیر لباسشویی بوش تعمیر ظرفشویی آاگ نمایندگی جنرال الکتریک نمایندگی کنمور

نمایندگی آاگ تعمیر فر بوش لباسشویی ظرفشویی مرکز تعمیرات ایندزیت ایران

۸۸۶۷۵۳۴۸-۴۹

۰۹۱۲۲۲۶۷۹۱۸

[saturnthemes_financebank_contact_details location=”” phone_number=”02188675348″][saturnthemes_financebank_contact_details location=”” phone_number=”02188675349″][saturnthemes_financebank_contact_details location=”” phone_number=”09387878896″]

پیشنهادات گارانتیران

[saturnthemes_financebank_info_box image=”3228″ read_more=”box” link=”url:http{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}3A{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}2F{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}2Fgarantiran.com{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}2Fkenmore{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}2F|title:{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}D9{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}86{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}D9{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}85{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}D8{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}A7{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}DB{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}8C{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}D9{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}86{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}D8{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}AF{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}DA{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}AF{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}DB{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}8C{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}20{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}DA{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}A9{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}D9{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}86{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}D9{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}85{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}D9{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}88{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}D8{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}B1{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}20kenmore|target:{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}20_blank|” title=”نمایندگی کنمور kenmore”]مرکز تعمیرات کنموور در ایران[/saturnthemes_financebank_info_box][saturnthemes_financebank_info_box image=”3229″ read_more=”box” link=”url:http{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}3A{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}2F{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}2Fgarantiran.com{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}2Faeg-repair-ir{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}2F|title:{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}D9{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}86{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}D9{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}85{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}D8{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}A7{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}DB{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}8C{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}D9{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}86{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}D8{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}AF{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}DA{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}AF{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}DB{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}8C{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}20{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}D8{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}A2{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}D8{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}A7{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}DA{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}AF{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}20AEG|target:{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}20_blank|” title=”نمایندگی تعمیرات آاگ الکترولوکس AEG ELECTROLUX”]نمایندگی تعمیرات آاگ الکترولوکس AEG ELECTROLUX[/saturnthemes_financebank_info_box][saturnthemes_financebank_info_box image=”3230″ read_more=”box” link=”url:http{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}3A{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}2F{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}2Fgarantiran.com{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}2F1396{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}2F08{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}2F30{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}2Ffrigidaire-appliances{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}2F|title:{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}D9{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}86{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}D9{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}85{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}D8{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}A7{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}DB{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}8C{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}D9{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}86{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}D8{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}AF{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}DA{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}AF{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}DB{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}8C{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}20{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}D9{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}81{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}D8{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}B1{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}DB{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}8C{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}D8{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}AC{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}DB{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}8C{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}D8{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}AF{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}D8{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}B1{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}20frigidaire|target:{fd5e87b5cb383defcbd7ce19f4c61620253bee89225de18db6eb0ae19ee32831}20_blank|” title=”نمایندگی تعمیرات فریجیدر frigidaire”]نمایندگی فریجیدر frigidaire[/saturnthemes_financebank_info_box]
[saturnthemes_financebank_image_carousel images=”1612,1613,1614,1615,1616,1617″ items_on_desktop=”6″ autoplay=”yes” speed=”2000″ hide_prev_next_buttons=””]

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

    فهرست
    تماس مستقیم با نمایندگی